Mniej zależni

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

Podmiot realizujący: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Informacja o projekcie - strona realizatora

Projekt jest realizowany od dnia 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2022 roku na terenie Miasta Szczecinek.
Celem głównym projektu jest wzrost dostępności usług społecznych poprzez zwiększenie o 5 miejsc świadczenia usług społecznych i objęcie wsparciem 35 osób niesamodzielnych (29K i 6M) usługami społecznymi, utworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagająco-pielęgnacyjnego oraz wsparcie 15 opiekunów faktycznych (13K i 2M) poprzez realizację poradnictwa w okresie I 2020 - XII 2022 na terenie Miasta Szczecinek.