Szczecineckie Centrum Wspierania Biznesu

Szczecineckie Centrum Wspierania Biznesu

„Szczecineckie Centrum Wspierania Biznesu” – to tytuł projektu jaki był realizowany w ramach INTERREG III A, w latach 2006-2008, przez Wydział Rozwoju Urzędu Miasta Szczecinek, i nie stanowi odrębnej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Szczecinek, z którą jest mylony.

Wydział Rozwoju, oprócz szeregu spraw związanych z prowadzeniem i koordynowaniem działań na rzecz pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, prowadzi również szeroko rozumiane doradztwo w zakresie administracyjno-prawnych aspektów koniecznych do rozpoczęcia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Wydział zajmuje się również obsługą spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej, a także m.in. doradztwem w obszarze działalności koncesjonowanych, obsługuje również sprawy związane z: licencjami i zezwoleniami na wykonywanie transportu drogowego, zezwoleniami na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, a także prowadzi ewidencję i kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz inne.

Chętnie współpracujemy z Instytucjami Otoczenia Biznesu (IOB), udostępniając nasze pomieszczenia w celu ułatwienia wzajemnych kontaktów lub przeprowadzania przez IOB bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkie instytucje IOB, które jeszcze takiego kontaktu z Wydziałem Rozwoju Urzędu Miasta Szczecinek nie podjęły. Deklarujemy chęć wszechstronnej współpracy i pomoc w inicjatywach służących rozwojowi MŚP w naszym mieście.

 

Osoba do kontaktu:
Przemysław Pieńkos
Inspektor w Wydziale Rozwoju
tel.: 94 37 140 83

ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza