Aktualności

Grudniowa zbiórka gabarytów

Zbiórka w dniach 11-18.12.2023 r.

Środki na przeciwdziałanie uzależnieniom

Zadania muszą być zrealizowane w 2024 roku
dzieci bawiące się kolorową chustą

Konkurs na wspieranie sportu wśród dzieci

750 tysięcy złotych dla dzieci i młodzieży
dzieci skaczące na trampolinie

250 tys. zł na piłkę nożną seniorów

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza otwarty
fotografia

750 tys. zł na placówki wsparcia dzieci

Oferty w konkursie można składać do 20 grudnia
750 tys. zł na placówki wsparcia dzieci