Podmioty odbierające odpady komunalne

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Szczecinek

Podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych tj. takich, w skład których wchodzą części zamieszkałe
i niezamieszkałe, na terenie miasta Szczecinek jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Cieślaka 6c, 78-400 Szczecinek.

Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, a nie zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są do przekazywania odpadów na podstawie odrębnej umowy zawartej z przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Szczecinek, dostępnym pod adresem http://www.bip.szczecinek.pl/?c=228 .

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Szczecinek niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne pochodzące od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Szczecinek przekazywane są do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Wardyń Górny, 78-320 Połczyn Zdrój, będącego Instalacją Komunalną wpisaną na listę instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza