Jednostki organizacyjne i spółki z udziałem Miasta Szczecinek

 • Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku

Adres:
ul. Wyszyńskiego 65
78-400 Szczecinek
tel.: 94 712 83 02
e-mail: sapik@sapik.pl
strona internetowa: www.sapik.pl
Dyrektor: Kamil Klimek

 •  Muzeum Regionalne w Szczecinku

Adres:
ul. Szkolna 1
78-400 Szczecinek
tel. 94 374 09 77
e-mail: szczecinekmuz@pro.onet.pl
strona internetowa:  www.muzeum.szczecinek.pl
Dyrektor: Ireneusz Markanicz

 • Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku

Adres:
ul. 1-go Maja 2
78-400 Szczecinek
tel.: 94 37 299 20
fax: 94 37 299 29
e-mail: kcuw@szczecinek.pl
strona internetowa: http://kcuw.szczecinek.pl/
Dyrektor: Tomasz Czuk

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Adres:
ul. Wiejska 4
78-400 Szczecinek
tel.: 94 372 80 00
fax: 94 372 80 02
e-mail: mops@szczecinek.net.pl
strona internetowa: www.mops.szczecinek.pl
Dyrektor: Marta Niewczas

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku

Adres:
ul. Piłsudskiego 3
78-400 Szczecinek
tel.: 94 372 10 91, 372 10 92
fax: 94 374 34 02
e-mail: osir@osir.szczecinek.pl
strona internetowa: www.osir.szczecinek.pl
Dyrektor: Szymon Bibik

 • Straż Miejska w Szczecinku

Adres:
ul. Karlińska 15
78-400 Szczecinek
tel.: 94 372 46 09
tel./ fax: 94 374 05 44
e-mail: biuro@sm.szczecinek.pl
strona internetowa: www.sm.szczecinek.pl
Komendant: Grzegorz Grondys

 • AQUA-TUR Sp. z o. o.

Adres:
ul. Szczecińska 2
78-400 Szczecinek
tel.: 94 372 96 28
fax: 94 372 96 27
e-mail: biuro@ basen.szczecinek.pl
strona internetowa: www.basen.szczecinek.pl

Zarząd:
Beata Bracka – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

 1. Szymon Bibik
 2. Maciej Makselon
 3. Artur Kotynia

 • Komunikacja Miejska Sp. z o. o.

Adres:
ul. Cieślaka 4
78-400 Szczecinek
tel.: 94 374 35 73
fax: 94 374 35 86
e-mail: miejkom@km.szczecinek.pl
strona internetowa: www.km.szczecinek.pl

Zarząd:
Tomasz Merk – Dyrektor Zarządu

Rada Nadzorcza:

 1. Janina Wawrzyniak
 2. Mirosław Wacławski
 3. Andrzej Zdanowicz

 • Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o.

Adres:
ul. Armii Krajowej 81
78-400 Szczecinek
tel.: 94 374 38 66
fax: 94 374 12 73
e-mail: mec@mec-szczecinek.com.pl
strona internetowa: www.mec-szczecinek.com.pl

Zarząd:
Marek Szabałowski – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

 1. Maciej Makselon
 2. Sebastian Witek
 3. Cezary Klamka

 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

Adres:
ul. Cieślaka 6c
78-400 Szczecinek
tel.: 94 374 98 70
fax: 94 374 98 79
e-mail: sekretariat@pgk.szczecinek.pl
strona internetowa: www.pgk.szczecinek.pl

Zarząd:
Wojciech Litorowicz - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

 1. Mateusz Ludewicz
 2. Robert Mietlicki
 3. Piotr Tomaka-Wacławski
 4. Piotr Czeszczewik
 5. Andrzej Szyszka

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Adres:
ul. Bugno 2
78-400 Szczecinek
tel.: 94 37 401 39
fax: 94 37 401 39, 094 37 533 33
e-mail: sekretariat@pwik.szczecinek.pl
strona internetowa: www.pwik.szczecinek.pl

Zarząd:
Andrzej Wdowiak – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

 1. Waldemar Mojsiewicz
 2. Jacek Piekarski
 3. Włodzimierz Tosik
 4. Damian Wiśniewski
 5. Krzysztof Gołuchowski
 6. Sylwia Wasylczyszyn

 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o.

Adres:
ul. Cieślaka 6b
78-400 Szczecinek
tel.: 94 374 12 25
fax: 94 374 12 12
e-mail: administracja@zgm-tbs.szczecinek.pl
strona internetowa: www.zgm-tbs.szczecinek.pl

Zarząd:
Cezary Klamka – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

 1. Robert Szczęsny
 2. Tomasz Piesik
 3. Emilia Mazur
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza