Ulgi i zwolnienia

Ulgi i zwolnienia

Przedsiębiorcy planujący realizację nowych inwestycji mogą ubiegać się o uzyskanie decyzji o wsparciu, która uprawnia do korzystania ze zwolnień w PIT lub CIT od dochodu uzyskanego z działalności określonej w decyzji o wsparciu. Wysokość zwolnienia obliczana jest indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy jako iloczyn intensywności pomocy publicznej oraz kosztów nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy.

Więcej informacji na dedykowanej stronie: Strefa ekonomiczna w Szczecinku

ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza