Osiągnięte poziomy recyklingu

Osiągnięty przez Miasto Szczecinek w 2022 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

- 0%

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych:

- 17,6470% (wymagany poziom: co najmniej 25%)

Poziom składowania odpadów komunalnych:

- 21,24%

 

Osiągnięty przez Miasto Szczecinek w 2021 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

- 0% (wymagany poziom: poniżej 35%)

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych:

- 18,18% (wymagany poziom: co najmniej 20%)

 

Osiągnięty przez Miasto Szczecinek w 2020 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

- 0% (wymagany poziom: poniżej 35%)

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

- 38,63% (wymagany poziom: co najmniej 50%)

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 96,34% (wymagany poziom: co najmniej 70%).

 

Osiągnięty przez Miasto Szczecinek w 2019 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

- 0% (wymagany poziom: poniżej 40%)

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

- 37,44% (wymagany poziom: co najmniej 40%)

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 98,87% (wymagany poziom: co najmniej 60%).

 

Osiągnięty przez Miasto Szczecinek w 2018 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

- 0% (wymagany poziom: poniżej 40%)

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

- 38,61% (wymagany poziom: co najmniej 30%)

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 99,99% (wymagany poziom: co najmniej 50%).

 

Osiągnięty przez Miasto Szczecinek w 2017 r.  poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

- 0% (wymagany poziom: poniżej 45%)

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

- 30,04% (wymagany poziom: co najmniej 20%)

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100% (wymagany poziom: co najmniej 45%)

 

Osiągnięty przez Miasto Szczecinek w 2016 r.  poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

- 0% (wymagany poziom: poniżej 45%)

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

- 30,7% (wymagany poziom: co najmniej 18%)

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 99,9% (wymagany poziom: co najmniej 42%)

 

Osiągnięty przez Miasto Szczecinek w 2015 r.  poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

- 0% (wymagany poziom: poniżej 50%)

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

- 36,9% (wymagany poziom: co najmniej 16%)

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100% (wymagany poziom: co najmniej 40%)

 

Osiągnięty przez Miasto Szczecinek w 2014 r.  poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

- 0, 38 % (wymagany poziom: poniżej 50%)

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

- 32% (wymagany poziom: co najmniej 14%)

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100% (wymagany poziom: co najmniej 38%)

ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza