Poczet Burmistrzów Szczecinka

1. Jacob Kosum 1522 r.

2. Dionysius Ventzke

3. Martin Quadejacob

4. Joachim Tecker

5. Peter v. Hertzberg

6. Augustin Rutze (Ruetze)

7. Hans Quadejacob

8. Christoph Watergrave (Wassergrabe)

9. Hans Kohne (Konow, Kune)

10. Joachim Stecker

11. Valentin Beyer

12. Martin Pappe

13. Martin Moller

14. Lorenz Waldow

15. Michel Schewe

16. Martin Quadejacob

17. Paul Schew

18. Michel Schoff

19. Vied Dietrich v. Fleckhoffen

20. Schefer

21. Christoph Kunst

22. Siegmund Fischer

23. Joachim Falck

24. Joachim Braunschweig

25. Robertson

26. Henning Woycke

27. Bauwmann

28. Johann Otto Horn

29. Christian Engelcken

30. Hennik Woike – Gut

31. Martin Schulze

32. Christian Lubden – Gut

33. Jochim Jakob Friedrich Ch. Krüger

34. Matthias Kort

35. Gotfried Freese

36. Pape

37. Gerich

38. J.C. Alberti

39. J. Weise

40. M.F. Crüger

41. M.G. Weise

42. Hartmann

43. Georg Jacob Kirstein

44. Paul Keler

45. Johannes Fr. Koch

46. Rosenthal

47. Karl Wilhelm Göden

48. Christian Friedrich Lehmann

49. Ernst Felix Christoph Kundenreich

50. Lorenz Naumann

51. Friedrich Wilhelm Brunnemann

52. Ludwig Knopp

53. Wilhelm Janke

54. Joh. Ludwig Krohn

55. Ludwig F. Sommer

56. Karl Wilhelm Richter

57. Karl Ernst Ludwig Zingler

58. Karl Sasse

59. Kurt Liske 1915 – 1934

60. Friedrich Rogausch 1934 – 1939

61. Harry Beyer 1939 – 1945

Po II wojnie światowej

Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej
 

1. Roman Rataj 1945

2. Franciszek Czupryniak 1945 - 1947

3. Stefan Napiórkowski 1947-1948

3. Mieczysław Nowacki 1947 – 1949

4. Józef Głogowski 1949 – 1950

5. Władysław Chorszkiewicz 1950

Od 1950 r. po reformie administracyjnej 

Ryszard Ecker  1966 - 1968

Stanisław Krzak    1968-1974

Hilary Kubsch 1974-1975

Eugeniusz Grabka 1975-1980

Bogdan Wołoszyn 1980-1984

Feliks Kuchniak 1984-1990

Naczelnicy Miasta Szczecinka

Ireneusz Kowalski  1975-1976

Józef Kowalczyk  1976-1988

Witold Gładkowski 1987-1990

Burmistrzowe Szczecinka

Marian Tomasz Goliński  1990-1994

Marian Tomasz Goliński  1994-1998

Marian Tomasz Goliński 1998-2002

Marian Tomasz Goliński 2002-2005

Jacek Piotrowski (Komisarz) 2005-2006

Jerzy Hardie-Douglas 2006 -2006

Jerzy Hardie-Douglas 2006-2010

Jerzy Hardie-Douglas 2010-2014

Jerzy Hardie-Douglas 2014-2018

Daniel Rak 2018-2024

Jerzy Hardie-Douglas 2024-

ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza