BAYinTRAP - Baltic Youth Influencing Transport Policies

Po zakończeniu unijnego projektu Civitas Plus Renaissance od 2012 roku miasto Szczecinek za pośrednictwem Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku uczestniczy  w międzynarodowym  programie BAYinTRAP (Baltic Youth Influencing Transport Policies).  Przez 21 miesięcy wraz z innymi miastami partnerskimi - Kłajpedą i Greifswaldem - Szczecinek bierze udział w rozmaitych przedsięwzięciach, których celem jest wzajemna edukacja oraz integracja młodzieży. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013. Jego wielkość to ponad  230 tys. Euro. Na rok 2014  zaplanowane są już obozy w tych trzech miastach uczestniczących. W lipcu w 2014 roku Szczecinek będzie gościł młodzież z Litwy i Niemiec. W tym czasie przeprowadzi też badania,  dotyczące publicznego transportu miejskiego w naszym mieście. Młodzież będzie miała również okazję poznać strukturę organizacyjną Komunikacji Miejskiej oraz skorzystać z turystycznych  atrakcji, jakie oferuje nasze miasto. Projekt przewiduje też organizację wypraw rowerowych, spływów  kajakowych oraz  integracyjnych spotkań przy ognisku. SAPiK przeprowadzi nabór wśród młodzieży anglojęzycznej na potrzeby organizowanych wyjazdów. Udział w projekcie nie pociąga za sobą żadnych kosztów związanych z wyjazdami. Samorządowa Agencja Promocji i Kultury prowadziła już akcję promocyjną tego projektu w Gdańsku  podczas "Europejskiego Dnia Kooperacji.

ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza