Poradnik interesanta

  • Przyjęcia interesantów

Burmistrz Szczecinka przyjmuje w każdą środę w godzinach 14:45 - 15:45, pokój nr 102
po uprzednim zapisaniu się w Biurze Obsługi Interesanta.

Zastępca Burmistrza przyjmuje w każdą środę w godzinach 13:45-14:45, pokój nr 102

Przewodnicząca Rady Miasta przyjmuje w każdy czwartek w godzinach 16:00 - 17:00, pokój nr 006

Urząd Miasta Szczecinka
przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
Poniedziałek 7:30 – 15:30
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 17:30
Piątek 7:30 – 13:30

Interesanci w sprawach dowodów osobistych przyjmowani są codziennie w godzinach:
Poniedziałek - środa 8:30 - 15:00
Czwartek 8:30 - 17:30
Piątek 8:30 - 13:00

  • Urząd Stanu Cywilnego
Poniedziałek 7:30 – 15:00
Wtorek-Środa 8:30 – 15:00
Czwartek 8:30 – 17:00
Piątek 8:30 – 13:00
  • Komunikacja w języku migowym

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), Urząd Miasta udostępnia usługi dla osób słabosłyszących oraz głuchych, za pomocą następujących środków wspierających komunikowanie:

poczta elektroniczna: urzad@um.szczecinek.pl
faks: +48 94 37 405 24
strona internetowa: www.szczecinek.pl

W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Świadczenie usługi jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

UWAGA!

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej niezbędnej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Urzędzie Miasta nie musi być wcześniej uzgadniana.

ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza