In vitro dla Szczecinka

Program polityki zdrowotnej „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Szczecinek w latach 2017 – 2019” wszedł w życie na podstawie uchwały Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 lipca 2017 roku (Uchwała nr XLVI/393/2017). Głównym celem Programu jest osiągnięcie korzystnych trendów demograficznych w populacji mieszkańców Szczecinka w wyniku ograniczenia zjawiska niepłodności i bezdzietności wśród mieszkańców Szczecinka. Planowany okres realizacji Programu to lata 2017 - 2019. Jego roczny koszt wyniesie 100 tysięcy złotych. Program będzie finansowany z budżetu Miasta Szczecinek.

Zjawisko niepłodności nasilające się od kilkudziesięciu lat, stanowi prawdopodobnie naturalną konsekwencję zmian współczesnego świata i jako takie stanowi ważny problem wymagający pomocy medycznej. Niepłodność jest szczególną chorobą, ponieważ dotyka nie pojedynczej osoby, ale par -  młodych ludzi w okresie ich największej aktywności życiowej i zawodowej, wywiera silnie negatywny wpływ na funkcjonowanie rodziny, stan emocjonalny pary, jej funkcjonowanie w społeczeństwie.

Zgodnie z definicją WHO niepłodność definiuje się jako niemożność zajścia w ciążę po roku utrzymywania regularnych stosunków płciowych pary heteroseksualnej, bez użycia środków antykoncepcyjnych.
Na podstawie danych statystycznych stwierdzić można, że wielkość niepłodnej populacji Miasta Szczecinek wynosi około 1350 osób , zaś wielkość populacji wymagającej leczenia metodami IVF/ICSI wynosi około 27  par.
W zakresie polityki zdrowotnej samorządu Miasta Szczecinek, oczekiwanym efektem Programu jest obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji szczecineckiej, poprzez ułatwienie im dostępu do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego i procedur rozrodu wspomaganego.
Do spodziewanych efektów Programu należy eliminowanie bądź ograniczenie somatycznych, psychicznych i społecznych skutków niepłodności.

ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza