Program szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV ma na celu podniesienie poziomu świadomości zdrowotnej lokalnego społeczeństwa i profilaktykę pierwotną raka szyjki macicy poprzez szczepienia ochronne dziewcząt 13-letnich na stałe zameldowanych na terenie Miasta Szczecinek.

Szczepienia przeciw HPV nie znajdują się w obowiązkowym kalendarzu szczepień refundowanych przez NFZ, natomiast są zalecane przez towarzystwa medyczne. W wyniku realizacji programu w latach 2009-2016  zaszczepiono ponad 1250 dziewcząt. Szczepienia mają w przyszłości zmniejszyć zachorowalności na nowotwory, a w konsekwencji śmiertelności wśród ludzi młodych. Program realizowany był we współpracy z 12 niepublicznymi gabinetami medycyny rodzinnej wraz punktami szczepień, które przeprowadziły bezpłatnie badania i szczepienia dziewcząt oraz z SANEPIDEM, który przechowuje i magazynuje szczepionki.

W ramach programu odbywały się spotkania z rodzicami i opiekunami dziewcząt, które mają zostać zaszczepione oraz kadrą medyczną przeprowadzającą szczepienia. We wszystkich szkołach podstawowych na terenie Miasta Szczecinek przeprowadzone zostały spotkania informacyjno-edukacyjne dla młodzieży z klas VI na temat zagrożeń infekcją HPV, znaczenia szczepień oraz badań okresowych i kontrolnych. Przez cały rok prowadziliśmy też kampanię informacyjno-promocyjną na temat profilaktyki raka szyjki macicy poprzez wywiady i notatki w lokalnej prasie oraz materiały promocyjno-reklamowe.

Cele programu to:

  • podnoszenie poziomu świadomości zdrowotnej lokalnego społeczeństwa,
  • profilaktyka pierwotna raka szyjki macicy przez zapobieganie zakażeniom w formie szczepień ochronnych 13-latek na stałe zameldowanych na terenie miasta Szczecinek,
  • zmniejszenie w przyszłości zachorowalności i umieralności na nowotwory,
  • wyrównywanie deficytów socjoekonomicznych w zakresie opieki zdrowotnej oraz dostępności do świadczeń, które nie są refundowane przez NFZ (bezpłatność i dostępność dla wszystkich spełniających kryteria wiek i zameldowanie na terenie Szczecinka).

Program skierowany jest do:

  • dziewcząt w wieku 13 lat oraz ich rodziców lub opiekunów,
  • mieszkańców Miasta Szczecinek.

Aby zgłosić się do programu należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym.

ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza