Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Poddziałanie 7.6 TYP I Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

- wartość projektu: 614 272,53 zł
- dofinansowanie: 542 733,98 zł (w tym EFS: 522 131,65 zł + budżet państwa: 20 602,33 zł)
- realizacja: 2022-2023

Partnerzy: Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii Drzwi Otwarte, Powiat Szczecinecki (PCPR), Miejskie Centrum Wsparcia
Przedmiotem projektu jest rozwój usług asystenckich i opiekuńczych, skierowanych do osób z niepełnosprawnościami. Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych na terenie powiatu szczecineckiego, Miasto Szczecinek poprzez stworzenie 20 miejsc usług opiekuńczych w formie miejsc dziennego pobytu z których skorzysta 40 os. potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, utworzenie 2 nowych i wsparcie 2 istniejących miejsc usług asystenckich z których skorzysta 6 osób z niepełnosprawnością, zapewnienie wsparcia towarzyszącego w postaci usług transportowych i teleopieki, oraz wsparcie 8 opiekunów faktycznych, w okresie od 01.04.2022 do 31.10.2023 r.