O programie

Program zapewnia możliwość skorzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego i metod wspomaganego rozrodu parom, u których stwierdzono niepłodność, a inne możliwości terapeutyczne nie istnieją lub zostały już wykorzystane. Program obejmuje dofinansowanie kosztów łącznie nie więcej niż 5 000 zł i nie więcej jednak niż 80% kosztów całej procedury biotechnologicznej, co najmniej jednej
i nie więcej niż trzech procedur biotechnologicznych zapłodnienia pozaustrojowego, składających się z następujących procedur:

  1. wykonania punkcji pęcherzyków jajnikowych,
  2. znieczulenia ogólnego podczas punkcji,
  3. zapłodnienia komórki jajowej dostępnymi obecnie metodami i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro,
  4. transferu zarodków do jamy macicy,
  5. witryfikacji zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym,
  6. kriokonserwacji zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym nietransferowanych do jamy macicy i przechowywanie (pierwszy rok)
  7. zamrożenia i przechowywania przez okres 1 roku komórek jajowych w przypadku przeprowadzania procedury w związku z zagrożeniem utraty płodności.

Do Programu będą kwalifikowane pary o udokumentowanej, przeprowadzonej wcześniej, poza lub w Ośrodku Realizatora Programu, pełnej diagnostyce niepłodności.

W ramach Programu para ma prawo skorzystać trzykrotnie ze zindywidualizowanej procedury wspomaganego rozrodu. Kolejny cykl pobrania i zapłodnienia komórki jajowej nie może być wykonany bez wykorzystania wszystkich wcześniej uzyskanych i przechowywanych zarodków. Warunkiem uzyskania dofinansowania do procedury jest zakwalifikowanie pary do Programu przez Realizatora oraz przeprowadzenie co najmniej wymienionych poniżej interwencji (w zależności od sytuacji klinicznej pary):

1. Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie) powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

a) przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie wymaganych ustawowo badań;

b) stymulację mnogiego jajeczkowania i nadzorowanie jej przebiegu;

c) wykonanie punkcji pęcherzyków jajnikowych;

d) znieczulenie ogólne podczas punkcji;

e) pozaustrojowe zapłodnienie i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;

f) transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli sytuacja kliniczna pacjentki na to pozwala w ocenie lekarza prowadzącego;

g) zamrożenie zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym i ich przechowywanie w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach.

2. Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od anonimowej dawczyni (dawstwo inne niż partnerskie) powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

a) przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie wymaganych ustawowo badań;

b) przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów;

c) pozaustrojowe zapłodnienie komórek jajowych od anonimowej dawczyni i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;

d) transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym jeśli sytuacja kliniczna pacjentki na to pozwala w ocenie lekarza prowadzącego;

e) zamrożenie zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym i ich przechowywanie w celu  późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach.

ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza