W Szczecinku planowane są dwa kąpieliska

Publikowane od

Burmistrz Miasta Szczecinek zawiadamiam o wyłożeniu na okres 21 dni, tj. w okresie: od 06.02.2023 r. do 28.02.2023 r. do  publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie ustalenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Szczecinek w 2024 roku.

Zgodnie z projektem sezon kąpielowy na terenie Miasta Szczecinek będzie trwał od 24 czerwca do dnia 31 sierpnia.
Ustala się następujący wykaz kąpielisk:

  • kąpielisko nr 1 -  nad jez. Trzesiecko przy ul. Mickiewicza „plaża miejska”,
  • kąpielisko nr 2 - nad jez. Trzesiecko przy terenie zwanym potocznie                          
    „Mysia Wyspa”.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy składać w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta Szczecinek w pok. 108 (I piętro) na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres: m.sazon@um.szczecinek.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie do 28.02.2023 r. do godz. 1300.

Szczegóły dostępne są w załącznikach. 

Opr. M. Ludewicz. Foto: iszczecinek.pl
 

ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza