W piątek sesja nadzwyczajna

Publikowane od

Zapraszamy na IV Sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2024 r. o godz. 9:00,w Sali Posiedzeń nr 101, I piętro Urzędu Miasta z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2024 rok.

 3. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2024 – 2036.

 4. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczecineckiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie zakupu dwóch ambulansów z wyposażeniem podstawowym dla szpitala 
  w Szczecinku".

 5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczecineckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie Komendy Powiatowej PSP w Szczecinku.

 6. Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Czarnobór oraz Nadleśnictwa Szczecinek o uznanie za ochronne lasy położone na terenie Miasta Szczecinek i będące w zarządzie tych Nadleśnictw.

 7. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/124/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Szczecinek odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym.

 8. Zakończenie sesji.

   

  Transmisja online: https://www.hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=szczecinekses

ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza