Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Szczecinek, dnia 27.06.2023 r.

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13, oraz na stronach internetowych : www.szczecinek.pl – Strefa Inwestora – Nieruchomości przeznaczone do zbycia oraz www.bip.szczecinek.pl – Nieruchomości – Nieruchomości przeznaczone do zbycia, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek, przeznaczonych do :

1. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego obejmujący :

- działki nr : 644/13, 644/14, 644/15, 644/16, 644/17, 644/18, 644/19, 644/20, 644/21, 644/22 i 644/24 o łącznej pow. 512 m2 w obrębie 13 przy ul. Poniatowskiego,

- działkę nr 266/3 o pow. 893 m2 w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,

- działkę nr 312 o pow. 573 m2 w obrębie 15 przy ul. Juliana Tuwima,

- działki nr : 341/14 i 341/46 o łącznej pow. 1322 m2 w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ,

- działkę nr 341/15 o pow. 840 m2 w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,

- działkę nr 341/16 o pow. 855 m2 w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,

- działkę nr 341/17 o pow. 1001 m2 w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,

- działkę nr 341/18 o pow. 870 m2 w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,

- działkę nr 111/8 o pow. 551  m2 w obrębie 28 przy ul. Wichrowe Wzgórze,

- działkę nr 77/117 o pow. 1571 m2 w obrębie 28 przy ul. Sowiej,

2.    sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego obejmujący :

- działkę nr 279 o pow. 400  m2 w obrębie 28 przy ul. Kościuszki,

3.    sprzedaży w trybie bezprzetargowym obejmujący :

- działki nr : 242/10 i 329 o łącznej pow. 267 m2 w obrębie 07 przy ul. Malborskiej,

- działki nr : 99/7 i 99/20 o łącznej pow. 1026 m2 w obrębie 12 przy ul. Szczecińskiej,

- działkę nr 404/5 o pow. 56 m2 w obrębie 20 przy ul. Miłej.

 
 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem 08 sierpnia 2023 r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni

  tj: od  27 czerwca 2023 r.  do 18 lipca 2023 r.


 

Pełna treść wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia znajduje się w załączniku poniżej.
 

Termin umieszczenia ogłoszenia:
27-06-2023 - 01-01-2050
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza