Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy PZP z roku 2021

Termin umieszczenia ogłoszenia Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków
18-11-2021 Świadczenie usługi całodobowej Teleopieki domowej dla mieszkańców Miasta Szczecinek w 2022 roku 02-12-2021
17-11-2021 Wykonanie montażu i demontażu dekoracji świątecznych na terenie miasta Szczecinek 24-11-2021
21-10-2021 Budowa 5 instalacji elektrycznych na terenie miasta Szczecinek 28-10-2021
21-10-2021 Budowa odcinka drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem i odwodnieniem ul. Ordona – Boh. Warszawy w Szczecinku 28-10-2021
21-10-2021 Wykonanie utwardzenia terenu na działce budowlanej przy ul. Witolda Pileckiego w Szczecinku 27-10-2021
15-10-2021 Rozbudowa ulicy Prusa w Szczecinku 19-10-2021
22-09-2021 Przebudowa ul. Wodociągowej w Szczecinku - etap II 29-09-2021
15-09-2021 Wykonanie zadania pn. "Małpi Gaj - parkingi przy ul. Kołobrzeskiej w Szczecinku ( budżet obywatelski )" 22-09-2021
09-09-2021 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Modrzewiowej w Szczecinku 16-09-2021
27-07-2021 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na osiedlu Raciborki w Szczecinku – etap II 29-07-2021
19-07-2021 Przebudowa ul. Jasnej w Szczecinku 26-07-2021
12-07-2021 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy ulic na osiedlu Raciborki w Szczecinku – etap II 26-07-2021
08-07-2021 Wymiana słupów oświetleniowych w Szczecinku 15-07-2021
19-05-2021 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi ul. Koszalińskiej w Szczecinku 02-06-2021
18-05-2021 Instalacja 4 elektronicznych mechanizmów zegara na wieży kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Szczecinku 27-05-2021
30-04-2021 Remont chodników oraz nawierzchni z bruku i betonu na terenie miasta Szczecinek w roku 2021 12-05-2021
23-04-2021 Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Szczecinek 30-04-2021
23-03-2021 Bieżące utrzymanie istniejących rowów melioracyjnych na terenie Miasta Szczecinek w 2021 roku 30-03-2021

Archiwum zamówień publicznych:

ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza