Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy PZP z roku 2018