Przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną w mieście Szczecinek

Przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną w mieście Szczecinek

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 
Działanie 2.15 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy

- wartość projektu: 2 340 000,00 zł
- dofinansowanie: 2 082 500,00 zł
- realizacja od 01.06.2020 do 31.12.2022r

Przedmiotem projektu jest udzielenie do 50 grantów mieszkańcom miasta Szczecinek na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących pełną lub częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na: 
1) podłączeniu do sieci ciepłowniczej lub 
2) zainstalowaniu ogrzewania gazowego lub 
3) zainstalowaniu innych rodzajów źródeł ciepła.

W ramach projektu planuje się zlecenie wykonania do 60 audytów energetycznych, które zostaną wykonane przez podmiot zewnętrzny.

Grant przyznaje się ryczałtowo, w wysokości:
a) 25 000 zł za wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją kotła lub pieca węglowego i dokonaniem zmiany systemu ogrzewania;
b) 50 000 zł za wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją kotła lub pieca węglowego i dokonaniem zmiany systemu ogrzewania.

 

Dopłaty do termomodernizacji i kotłów - zobacz jak