Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja

Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19

- wartość projektu: 338 887,48 zł
- dofinansowanie: 338 887,48 zł
- projekt zakończony w 2020r

W ramach przedmiotowego projektu zakupione zostały m.in. środki ochrony indywidualnej, sprzęt niezbędny do ochrony przed zakażeniami oraz środki do utrzymania czystości i dezynfekcji. Zakupiony sprzęt został przekazany do podległych szkół podstawowych, a także do przedszkola publicznego im. Kornela Makuszyńskiego.