Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13, oraz na stronach internetowych: www.szczecinek.pl - Strefa Inwestora - Nieruchomości przeznaczone do zbycia oraz www.bip.szczecinek.pl - Nieruchomości przeznaczone  do zbycia, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy obejmujący:

 - nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 17,50 m²- działka nr 543/2 w obr. 0007 o pow. 28 m² przy ul. Koszalińskiej,

- nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 21,10 m²- działka nr 569/45 w obr. 0013 o pow. 27 m² przy ul. E. Plater 1,

- udział do ¼ części w działce nr 569/50 w obr. 0013 o pow. 150 m² przy ul. E Plater 1.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem 16.07.2024 r.

 
Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicy ogłoszeń   na  okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek  tj:  od 04.06.2024 r. do 25.06.2024  r.

Termin umieszczenia ogłoszenia:
04-06-2024 - 01-06-2028
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza