Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego obejmujący następujące pozycje:

- część działki  nr  16/3  obręb 14  ul. Cieślaka  o pow.  0,0058  ha - KW Nr KO1I/00062662/2

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 20 lutego 2024r. do 11 marca 2024r.” 

Załączniki:
Data publikacji:
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza