Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 - część działki nr  97 obręb 19 przy ul. Gen.Wł. Sikorskiego o pow. 0,0052 ha –KW Nr  KO1I/00045223/8

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 24 sierpnia 2021r. do 13 września 2021r.”

Załączniki:
Data publikacji:
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza