Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -   część działki nr  973 obręb 13 przy ul. 1-go Maja  o pow. 0,0055 ha - KW Nr  KO1I/00041315/2

-   część działki nr  972/2 obręb 13 przy ul. 1-go Maja  o pow. 0,0035 ha - KW Nr  KO1I/00041315/2

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 14 lipca 2021r. do 03 sierpnia 2021r.”

Załączniki:
Data publikacji:
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza