Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -   działka nr  973 obręb 13 przy ul. 1-go Maja  o pow. 0,0258 ha - KW Nr  KO1I/00041315/2

-  część działki nr  164/62  obręb 13 przy ul. 1-go Maja o pow. 0,0035 ha - KW Nr  KO1I/00041315/2

-  część działki nr 57 obręb 13 przy ul. 1-go Maja o pow. 0,0201 ha - KW Nr  KO1I/00040961/8

-  część działki nr 33/2 obręb 15 przy ul. C.K.Norwida  o pow. 0,0400 ha - KW Nr  KO1I/00048536/8

-  część działki nr 77/135 i 77/136  obręb 28  przy ul. Jaskółcza  o łącznej  pow. 0,0270 ha - KW Nr  KO1I/00051535/3

-  część działki nr 131/8 obręb 12 przy ul.Szczecińskiej o pow. 0,0600 ha - KW Nr  KO1I/00047360/4

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 22 czerwca 2021r. do 12 lipca 2021r.”

 

Załączniki:
Data publikacji:
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza