Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -  część działki nr 100/8  obręb 09  przy ul. Kaszubskiej  o pow. 0,1500 ha - KW Nr  KO1I/00034795/8

-  część działki nr 32/2  obręb 07  przy ul. Kołobrzeska  o pow. 0,0020 ha - KW Nr  KO1I/00047314/7

-  część działki nr 465/2  obręb 07  przy ul. Kołobrzeska  o pow. 0,0020 ha - KW Nr  KO1I/00047193/2

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 26 maja 2021r. do 15 czerwca 2021r.”

Załączniki:
Data publikacji:
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza