Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -  część działki  nr 164/61  obręb 08 przy ul. Koszalińskiej o pow. 0,0450 ha - KW Nr  KO1I/00026259/0

-  działka nr 164/62 obręb 08 przy ul. Koszalińskiej o pow. 0,0035 ha - KW Nr  KO1I/00026259/0

-  działka  nr 1/83 obręb 06 przy ul. Sowiej o pow. 0,0470 ha - KW Nr  KO1I/00035272/3

-  część działki nr 131/8   obręb 12 przy ul. Szczecińskiej o pow. 0,0180 ha - KW Nr  KO1I/00047360/4

- działka  nr 28  obręb 12 przy ul. Kościuszki o pow. 0,0050 ha - KW Nr  KO1I/00047298/8

- działka  nr 13/1  obręb 06 przy ul. gen.L. Niedźwiadka - Okulickiego o pow. 0,0050 ha - KW Nr  KO1I/00035272/3

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 19 maja 2021r. do 08 czerwca 2021r.”

Załączniki:
Data publikacji:
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza