Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -  część działki nr 376/2  obręb 08 przy ul. Zielonek  o pow. 0,0100 ha - KW Nr  KO1I/00029101/9

-  część działki nr  1/6     obręb 19  przy ul. Sikorskiego o pow. 0,0005 ha - KW Nr  KO1I/00041384/6

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od  05 maja 2021r. do 25 maja 2021r.”

Załączniki:
Data publikacji:
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza