Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -  część działki nr  425/1 i 433  obręb 18 przy ul. Cisowej łącznej o pow. 0,0350 ha - KW Nr  KO1I/00023462/5 i KO1I/00048564/1

-  część działki nr  835 obręb 13  przy ul. Matejki o pow. 0,0113 ha - KW Nr  KO1I/00047253/1

-  część działki nr 180 obręb 08 przy ul. Koszalińskiej o pow. 0,1000 ha - KW Nr  KO1I/00046690/9

-  część działki nr 77/131 obręb 28 przy ul. Kruczej  o pow. 0,0212 ha - KW Nr  KO1I/00051535/3

-  część działki nr 77/141 obręb 28 przy ul. Jastrzębia o pow. 0,0012 ha - KW Nr  KO1I/00051535/3

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od  11 marca 2021r. do 31 marca 2021r.”

Załączniki:
Data publikacji:
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza