Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -  działki nr 26  obręb 15 przy ul. Słupska o pow. 0,2911 ha - KW Nr  KO1I/00048780/1

-  działki nr 27  obręb 15 przy ul. Słupska o pow. 0,8745 ha - KW Nr  KO1I/00048780/1

-  działki nr 28  obręb 15 przy ul. Słupska o pow. 0,8553 ha - KW Nr  KO1I/00048780/1

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od  02 lutego 2021r. do 22 lutego 2021r.”

Załączniki:
Data publikacji:
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza