Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -  część działki nr  513/33 obręb 13 przy ul. Kopernika o pow. 0,0002 ha - KW Nr  KO1I/00020880/2

-  część działki nr  3/6 obręb 10  przy ul. Kaszubskiej o pow. 0,0180 ha - KW Nr  KO1I/00046905/0

-  część działki nr 286/4 obręb 20 przy ul. Warcisława IV o pow. 0,0016 ha - KW Nr  KO1I/00049326/8

  Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od  19 stycznia 2021r. do 08 lutego 2021r.”

Załączniki:
Data publikacji:
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza