Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

.„ Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz ZGM TBS Spółka  z .o.o  w Szczecinku obejmujący następujące pozycje:

 - działka  nr  287/2   o pow. 783 m ² obręb  20  ulica 28-go Lutego - KW Nr KO1I/ 00026879/2

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń   na  okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 15 maja 2017 do 05 czerwca 2017r.”

Załączniki:
Data publikacji:
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza