Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

- część działki  nr  390 obręb 08 o  pow. 0,0100 ha  ul. M.Konopnickiej - KW Nr  KO1I/00039177/5

- część działki  nr  550/7 obręb 13  o  pow. 0,0100 ha  ul. Pileckiego - KW Nr  KO1I/00043753/8

- część działki  nr 164/59  obręb 08 o pow. 0,0100  ha  ul. Koszalińska  - KW Nr KO1I/00026259/0

- część działki  nr  3/6 obręb 10 o  pow. 0,01700  ha  ul. Kaszubska  - KW Nr  KO1I/00046905/0

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od dnia 29 maja 2024r. do  dnia 18 czerwca 2024r.” 

Załączniki:
Data publikacji:
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza