Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

„ Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia: 

 - część działki   nr  77/5 obręb 12  o pow. 500 m²  ul. Mickiewicza  – KW KO1I/00023855/7 

Nieruchomość  zabudowana budynkiem  Pubu „GARAGE” i wiatą barową

Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej – gastronomicznej  i zostanie wydzierżawiona osobie fizycznej, która jako ostatnia prowadziła działalność na przedmiotowej nieruchomości na podstawie konkursu ofert przeprowadzonego przez SAPiK

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 17 maja 2024r. do 06 czerwca 2024r.” 

Załączniki:
Data publikacji:
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza