Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 - część działki  nr  465/6  obręb 07 o  pow. 0,0002  ha ul. Kołobrzeska - KW Nr  KO1I/00043509/3

- część działki  nr  565  obręb 07 o  pow. 0,0002  ha ul. Koszalińska - KW Nr  KO1I/00022480/4

- część działki  nr  363/36  obręb 08 o  pow. 0,0002  ha ul. Koszalińska - KW Nr  KO1I/00021639/3

- część działki  nr 131/8  obręb 12 o  pow. 0,0002  ha ul. Szczecińska - KW Nr  KO1I/00047360/4

- część działki  nr 259/2  obręb 13 o  pow. 0,0002  ha ul. Boh. Warszawy - KW Nr KO1I/00017777/1

- część działki  nr 1/141 obręb 20 o  pow. 0,0002  ha ul. Słowiańska  - KW Nr  KO1I/00016961/1

- część działki  nr 57/11 obręb 20 o  pow. 0,0002  ha ul. Armii Krajowej  - KW Nr  KO1I/00016743/7

- część działki  nr 33/2 obręb 15 o  pow. 0,0330  ha ul. C.K.Norwida  - KW Nr  KO1I/00048536/8

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 25 września 2023r. do  15 października 2023r.”

Załączniki:
Data publikacji:
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza