Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 - działka  nr  235  obręb 20  ul. Traugutta  o  pow.  0,0282  ha - KW Nr  KO1I/000048612/3

- działka  nr  77/143 obręb 28  ul. Żurawia  o  pow.  0,0100  ha - KW Nr  KO1I/000051535/3

- część działki  nr  375/7 obręb 28  ul. Żurawia  o  pow.  0,0082  ha - KW Nr  KO1I/000051535/3

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 14 września  2023r. do 04 października 2023r.”

Data publikacji:
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza