Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz ZGM TBS Spółka  z .o.o  w Szczecinku obejmujący następujące pozycje:

 - działka  nr  447/29  obręb 13  o pow. 1430 m²  ul. E.Plater  – KW KO1I/00059896/7

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 05 września  2023r. do 25 września 2023r.”

Załączniki:
Data publikacji:
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza