Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz ZGM TBS Spółka  z .o.o  w Szczecinku obejmujący następujące pozycje:

 - działka  nr 34/40 obręb  09  o pow. 159 m²  ul. Wodociągowa 6a  – KW KO1I/00061916/1

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 22 sierpnia  2023r. do 11 września 2023r.”

Załączniki:
Data publikacji:
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza