Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 - część działki  nr  79/3  obręb 12  ul. Mickiewicza  o  pow.  0,0002 ha - KW Nr  KO1I/000047357/0

- część działki  nr  68/2  obręb 12  ul. J. Ordona  o  pow.  0,0002 ha - KW Nr  KO1I/000029972/5

- część działki  nr  55/4 obręb 12  ul. Kościuszki  o  pow.  0,0002 ha - KW Nr  KO1I/000049258/0

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 27 lipca  2023r. do 16 sierpnia 2023r.”

Załączniki:
Data publikacji:
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza