Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -  część działki nr 127 obręb 07  ul. Jagiełły  0,0112 ha - KW Nr  KO1I/00046835/8

-  część działki nr 13 i 15 obręb 12  ul. Kościuszki  0,0255 ha - KW Nr  KO1I/00047352/5 i KW Nr  KO1I/00047294/0

-  część działki nr 531/21 obręb 13  ul. Kopernika  0,0120 ha - KW Nr  KO1I/00016808/1

-  część działki nr 127/4 obręb 12  ul. Szczecińska  0,0010 ha - KW Nr  KO1I/00032109/9

-  działka  nr 77/133  obręb 13  ul. Gołębia  0,0093  ha - KW Nr  KO1I/00051535/3

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 22 czerwca 2023r. do 12 lipca 2023r.”

 

Załączniki:
Data publikacji:
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza