Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierzawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz ZGM TBS Spółka  z .o.o  w Szczecinku obejmujący następujące pozycje:

 - część działki  nr 543  obręb  07  o pow. 30 m²  ul. Koszalińska  – KW KO1I/00022460/4

- część działki  nr 399  obręb  08  o pow. 50 m²  ul. Koszalińska  – KW KO1I/00027163/7

- część działki  nr 400  obręb  08  o pow. 40 m²  ul. Koszalińska  – KW KO1I/00027163/7

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 25 maja 2023r. do 14 czerwca 2023r.”

Załączniki:
Data publikacji:
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza