Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierzawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -   część działki  nr  131/8  obręb 12  ul. Szczecińska  0,0400 ha - KW Nr  KO1I/000047360/4

-  część działki nr 77/160 obręb 28 ul. Sójcza  0,1280 ha - KW Nr  KO1I/00051535/3

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 17 maja 2023r. do 06 czerwca 2023r.”

Załączniki:
Data publikacji:
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza