Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -  część działka  nr  131/8  obręb 12 przy ul. Szczecińskiej o  pow. 0,0126 ha - KW Nr  KO1I/00047360/4

-  część działka  nr  3/6  obręb 10 przy ul. Kaszubskiej o  pow. 0,0570 ha - KW Nr  KO1I/00046905/0

-  część działka  nr  376/1  obręb 08przy  ul. Zielonej o  pow. 0,0400 ha - KW Nr  KO1I/00029101/9

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 24 kwietnia 2023r. do 14 maja 2023r.”

Załączniki:
Data publikacji:
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza