Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -  działka nr 404/11  obręb 20  przy ul. Miłej pow. 0,0064 ha - KW Nr  KO1I/00048613/0

-  działka nr 404/5  obręb 20  przy ul. Miłej pow. 0,0056 ha - KW Nr  KO1I/00048613/0

-  działka nr 404/6 i 635/7 obręb 20  przy ul. Miłej łącznej pow. 0,0057 ha - KW Nr  KO1I/00048613/0

-  część działki nr 635/5  obręb 20  przy ul. Chojnickiej pow. 0,0618 ha - KW Nr  KO1I/00034794/1

-  część działki nr 635/10  obręb 20  przy ul. Miłej pow. 0,0400 ha - KW Nr  KO1I/00034794/1

-  część działki nr 389  obręb 08  przy ul. Zielonej  pow. 0,0300 ha - KW Nr  KO1I/00039177/5

-  część działki nr 164/60 obręb 08 przy ul. Koszalińskiej pow. 0,0100 ha - KW Nr  KO1I/00026259/0

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 25 października 2022r. do 14 listopada 2022r.”

 

Data publikacji:
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza