Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -  część działki nr  286/4 obręb 20  przy ul. Warcisława IVo pow. 0,0020 ha - KW Nr  KO1I/00049326/8

-  część działki nr  465/2 obręb 07  przy ul. Kołobrzeska o pow. 0,0020 ha - KW Nr  KO1I/00047193/2

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 02 sierpnia 2022r. do 22 sierpnia 2022r.”

 

Załączniki:
Data publikacji:
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza