Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -  część działki nr  77/109 obręb 28  przy ul. Sójczej o pow. 0,0135 ha - KW Nr  KO1I/00051535/3

-  część działki nr  164/59 obręb 08  przy ul. Koszalińskiej o pow. 0,0200 ha - KW Nr  KO1I/00026259/0

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 20 lipca 2022r. do 09 sierpnia 2022r.”

Załączniki:
Data publikacji:
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza