Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

-  część działki nr 558/5  obręb 09  przy ul. Słupskiej o pow. 0,1610 ha - KW Nr  KO1I/00035461/5

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 09 marca 2022r. do 29 marca 2022r.”

 

Załączniki:
Data publikacji:
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza