Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -  część działki nr 3/6  obręb 10  przy ul. Kaszubskiej o pow. 0,1200 ha - KW Nr  KO1I/00046905/0

-  część działki nr 556/2  obręb 09  przy ul. Narutowicza  o pow. 0,0005 ha - KW Nr  KO1I/00021127/1

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 13 stycznia 2022r. do 01 lutego 2022r.”

Załączniki:
Data publikacji:
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza