Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżąwienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz ZGM TBS Spółka  z .o.o  w Szczecinku obejmujący następujące pozycje:

                                                                                                 

- działka nr  121/1, 121/2 i 121/3 obręb 13, udział 497/1000 ul. Lipowa 30 –   KW KO1I/00007082/9

 

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń   na  okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 18 października 2021r. do  08 listopada 2021r.”

Data publikacji:
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza